Tjänster

- CAD modellering

Tjänster

CAD modelling

Mekanisk CAD är kärnan i vår kompetens. Vi är experter på att arbeta med olika CAD-program, såsom SolidWorks, Inventor, Creo, Catia och SolidEdge. Detta som skiljer oss är att vi tar stor hänsyn till följande aspekter redan i design processen: Tillverkningsteknik, toleranser, montering, val av standardkomponenter, systemintegration, komponenternas ledtid, pris och tillgänglighet.

Design Automation

Vi spar tid, minskar repetitivt arbete och höjer kvaliteten på ritningar och underlag genom att automatisera designarbetet. Med en kvalitetssäkrad metod för export av dokumentation kan vi skapa dussintals filer med bara ett klick. Metoden är kompatibel med Solidworks och Inventor.

Låt oss effektivisera din arbetsprocess och frigöra tid för viktigare uppgifter.

Automationer & renderingar

Proof-of-concept, monteringsinstruktioner, internutbildning, PLM dokumentation, e-handel, kunddemo och marknadsföring - områden är många där 3D och rörlig media är effektivt för att presentera produkter eller delmontage. I våra HubEngineering team finns alltid tillgång till experter på animation och rendering så att du får maximal effekt från dina produkter, internt och externt.

Maskinkonstruktion

Att snabbt få fram komponenter och material för prototyp, test och produktion är ofta en nyckel i produktutveckling. I våra HubEngineer team finns kompetens för både komponentanskaffning och montering. Genom att komplettera våra kunders egen inköpsprocess kan vi snabbt och kostnadseffektivt få fram komponenter och montage utan att belasta löpande supply chain.

Vid behov, kan vi leverera färdiga och monterade produkter till dig.

Produktutveckling

Vi lägger stort fokus på att förstå våra kunder och framförallt deras kunders applikation. Vilka kundvärden ska den tekniska lösningen möta och vilken affärseffekter kommer kunden uppnå. Om det saknas en tydlig kundvärdesanalys kan vi vara med och ta fram den.

Genom flera spetskompetenser i våra HubEngineer-team kan vi ta ett helhetsansvar eller finnas med och bidra i olika delar av ett produktutvecklingsprojekt.

Design och applikationer

OEM produkter & maskiner

Bästa resultat uppnås när vi går in som resurskonsult och integrerar oss med ditt team. Vi bidrar med den kompetens du saknar samtidigt som vår kompetens inom sourcing och montering kan bidra till en snabb och kostnadseffektiv väg till prototyp eller förserie. Behövs animeringar, rendering och design automation finns våra specialister redo för snabba resultat.

Produktionsutrustning

Inventera förutsättningar och behov, koordinera, testa och trimma, att bygga produktionsutrustning kräver ett effektivt samarbete med kundens produktion. Med vår HubEngineer på plats blir samarbetet produktivt och flexibelt då vi kan justera beläggningen på plats beroende på vilken fas projektet befinner sig.

Monteringsmaskiner

Vilka är målen, kapacitet och/eller upptid? Vilka material ska monteras och hur ska det mekanisk, elektrisk och processmässig integreras? Maskinsäkerhet? Underhåll? Går underhåll i skift eller endast dag? Kostnad, ROI? Frågorna är många och komplexa för att hitta en ideal lösning.

I vårt HubEngineer team kan vi bidra med många spetskompetens och erfarenheter för att hitta den bästa lösningen.

Testriggar

Skräddarsydda testriggar är ofta ett helhetsåtagande för oss. En HubEngineer på plats, med flexibel beläggning, både designar och agera projektledare. Tillsammans med teamet tar vi hand om design, inköp, tillverkning, montering och test så att du får en färdig skräddarsydd lösning.

Fixturer

Vi bygger fixturer som ett helhetsåtagande. Vårt erfarna team designar och tillverkar fixturer utifrån dina specifika behov oavsett om det handlar om produktion, montering eller testning.